TEEMME?

Mediaviestintää. Ytimessä aina elävä kuva ja ääni. Yrityselokuvia, tuote-esittelyjä, mainoselokuvia, netti-videoita, tietoiskuja, demoja, promoja... Verkkoon tai valkokankaalle. Vaikka työmme on useasti mielikuvilla maalailua, tekemistä linjaavat asiakkaan tavoitteet. Huolellinen, analyyttinen suunnittelumme onkin aina perustana, kun toteutamme elämyksiä, joista on hyö-tyä ja iloa asiakkaalle - ja asiakkaan asiakkaalle.

IHMISET?

Täysammattilaisia. Kullakin oma erityisvahvuutensa. Monet ovat palkittuja ja kokeneita elävän kuvan ja ää-nen ammattilaisia. Kokemusta täydentää joukko nuo-ria innovatiivisia kykyjä. Tuotanto, kuten vaikkapa ani-maatio, hoituu usein kumppaniyrityksen kanssa yhteis-työnä. Asiakkaan tarpeet ja ilmaisulliset vaatimukset määrittävät kokoonpanon. Varmistamme aina siis sen, että valmis viesti puhuttelee halutulla tavalla.

CREATIVE COSMOS FINLAND

TOIMINTATAPA?

Asiakaslähtöisyys. Teemme työtä asiakkaittemme hyväksi. Kysymme ja kuuntelemme - kehitämme rat-kaisuja, jotka auttavat asiakasta kehittämään omaa toimintaansa. Suhtaudumme kaikkiin asiakkaiden toiveisiin ja tarpeisiin yhtä intensiivisesti, projektin koosta ja budjetista riippumatta. Kaikki työt ovat siis meille aina yhtä merkittäviä. Jokainen projekti kun on aina aivan ainutkertainen ja ennen tekemätön!

UUDET SIVUMME OVAT PARHAILLAAN TYÖN ALLA.

ELÄMYKSELLISTÄ VIESTINTÄÄ

KAIKKIIN VÄLINEISIIN.

 

ENTREPRENEURS - YRITTÄJÄT

 

Milla Rajakallio                                          Timo Rajakallio

elokuvaleikkaaja, suunnittelija                       käsikirjoittaja, ohjaaja, tuottaja

 

 

 

 

Creative Cosmos Finland ky  -  PL 222  33101 Tampere, Finland  -  Käyntiosoite: Aleksanterinkatu 10,  Tampere  -

 

cosmos(at)creative.fi  -  tel +358 401857886  -  VAT number: FI 24800897